Isten ereje

Isten az egyetlen Jelenlét, az egyetlen Erő, és én egy vagyok Ővele. Isten ereje az én erőm, az Ő Végtelen Értelme áramlik elmémben. Ez a tudat hatalommal ruház fel, uralkodom életem minden területe felett. Most csatlakozom az Egyetlen Egyetemes Elméhez, ami nem más, mint Isten. Az Ő bölcsessége, ereje és dicsősége áramlik keresztül rajtam. Tudom, hogy Isten ereje és energiája átjárja lényem minden egyes atomját, szövetét, izmait és csontját, és tökéletessé tesz, most. Isten maga az Élet, és ez az Élet az én életem.

A hitem megújult, életerőm helyreállt. Isten beszél, jár, cselekszik bennem. Ő az én Istenem, egy vagyok Ővele. Az Ő igazsága az én védelmezőm, örülök, hogy igy van. A Fölséges védelmében lakom, a Mindenható árnyékában élek.

Köszönöm, ámen.