Výzva na predkladanie ŽoRP

Žiadateľ môže podať žiadosť o regionálny príspevok len na základe vyhlásenej výzvy, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Trebišove prostredníctvom svojej webovej stránke. V súčasnosti je vyhlásená výzva na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Termína na podanie žiadosti je od 27. 02. 2019 do 01. 04. 2019. 

Pre aktuálne informácie navštívte stránku Okresného úradu Trebišov 

Ak máte k výzve nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.