spacer.png, 0 kB
Stats

Time: 16:23
Members: 271
Hits: 105
WebLinks: 67
Visitors: 452377

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Schválené prestavby automobilov na plyn LPG, CNG

Montážne dielne, pracoviská. (Vstup pre verejnosť)

Technická kontrola a emisná kontrola nebude po prestavbe požadovaná Tlačiť
Pondelok, 05 november 2012
Národná rada schválila novelu zákona so zmenami, ktoré okrem iného zjednodušia proces schvaľovania montáže plynového zariadenia do automobilov.
Po nadobudnutí platnosti zákona nebude pre schválenie po prestavbe požadovaný protokol o STK ani o emisnej kontrole (okrem 1 prípadu, keď ešte EK musí byť predložená)
Do istej miery sa tým zlepšuje pozícia pre národné hromadné schvaľované prestavby.
Do platnosti vstúpi od 1.decembra 2012
V zákone sa v súvislosti s montážou plynových zariadení LPG,CNG mení:

V § 18 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.".
V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h).".
V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h).".
Posledná zmena ( Pondelok, 05 november 2012 )


spacer.png, 0 kB
Najčítanejšie články
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB