spacer.png, 0 kB
Stats

Time: 16:23
Members: 271
Hits: 105
WebLinks: 67
Visitors: 452377

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Schválené prestavby automobilov na plyn LPG, CNG

Montážne dielne, pracoviská. (Vstup pre verejnosť)

Zmena Vyhlášky č. 464/2009 Z.z. Tlačiť
Pondelok, 02 február 2015
V Zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška č. č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 464/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Z pohľadu pohonu plynom obsahuje najmä doplnenie označovania pohonu palivom LNG - skvapalneným zemným plynom.
Úplné znenie vyhlášky je k dispozícii stránke mindop.sk.
Posledná zmena ( Streda, 04 február 2015 )


spacer.png, 0 kB
Najčítanejšie články
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB