spacer.png, 0 kB
Stats

Time: 16:23
Members: 271
Hits: 105
WebLinks: 67
Visitors: 452377

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Schválené prestavby automobilov na plyn LPG, CNG

Montážne dielne, pracoviská. (Vstup pre verejnosť)

Zmena Vyhlášky č. 29/2006 Z. z. Tlačiť
Pondelok, 02 február 2015
V zbierke zákonov vyšla Vyhláška MDVRR SR č. 10/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov.

Zmena nadobúda účinnosť 1.2.2015.

Vyhláška obsahuje zmeny v dnešných tlačivách LPG, LPGR, CNG, CNGR a zavádza tlačivo LNG. Zmeny sú zamerané na flexibilnejší obsah tabuľky s komponentami.

Staré tlačivá je možné používať do konca roku 2018.

Úplné znenie vyhlášky je k dispozícii stránke mindop.sk.
Posledná zmena ( Streda, 04 február 2015 )


spacer.png, 0 kB
Najčítanejšie články
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB