KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 50 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 50 KM

DĹŽKA TRASY – 48.7 KM / PREVÝŠENIE – 1504 V.M. 

28 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

80 KM TRAŤ