List rodičom

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože nejde len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás rodičov, ktorí máte privilegované právo (a ako kresťanskí rodičia i povinnosť) rozvíjať dar viery svojich detí.

Základom života viery pre kresťana je účasť na nedeľnom slávení svätej omše. Preto aj prípravu chceme sústrediť v tomto roku na  nedele. Je to aj z toho dôvodu, že v týždni Vám pre pracovné povinnosti môže byť ťažšie prísť na sv. omšu.

Príprava sa teda bude uskutočňovať formou:

  • účasti na omši spolu s rodičmi s následnou krátkou katechézou každú nedeľu
    • buď vo farskom kostole 11:00 hod.,
    • alebo v kostole sv. Jána Bosca 10:00 hod.

(začíname 18. septembra 2016),

  • stretnutiami raz do mesiaca v určené nedele popoludní od 15.00 do 16.00 hod. v Katolíckom dome

(prvé stretnutie bude 9. októbra o 15.00 hod.).

Súčasťou prípravy je aj účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané.

Prvé sväté prijímanie bude v sobotu  27. mája 2016 na dvoch sv. omšiach:

  • o 9.00 hod. (v rovnošatách) a
  • o 11.00 hod. (vo vlastných šatách).

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu a prvé sv. prijímanie v našej farnosti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a prineste na prvé stretnutie 18. septembra do kostola, kde ju odovzdáte po skončení katechézy.

Ak dieťa nie je pokrstené, uveďte to na prihláške.

Ak je pokrstené v inej farnosti, je potrebné priniesť potvrdenie o krste (tlačivo dostanete na prvom stretnutí v kostole).

V prípade otázok môžete volať na č. t. 0904890582 alebo napísať e-mail na  faradubnica@gmail.com, alebo prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15.00 do 17.00 hod. na faru.

Tešíme sa na stretnutie s deťmi a spoluprácu s Vami.

                                                                                                                         Marián Bielik,  farár