List rodičom

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE  (2018 / 2019)

 

Vážení rodičia,

 

ponúkame Vám možnosť prípravy na prvé sväté prijímanie pre Vaše dieťa. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu, pretože sa nejedná len o prípravu na jednu slávnosť, ale aj na budúci život viery Vášho dieťaťa. Ku kvalitnej príprave je potrebná spolupráca kňaza, katechétu a najviac Vás, rodičov, ktorí máte privilegované právo (a ako kresťanskí rodičia i povinnosť) rozvíjať dar viery svojich detí.

 

Základom života viery je účasť na nedeľnom slávení svätej omše. Preto nám záleží, aby si deti vytvorili trvalý návyk účasti na nedeľnej sv. omši. Je potrebné, aby na sv. omšu prichádzali aj rodičia (prípadne aspoň jeden z rodičov).

 

Príprava zahŕňa tieto stretnutia:

  • účasť na omši spolu s rodičmi s následnou krátkou katechézou každú nedeľu
    • buď vo farskom Kostole sv. Jakuba o00 hod.,
    • alebo v Kostole sv. Jána Bosca o00 hod.

(začíname v nedeľu 16. septembra);

 

  • stretnutia okt.,  11. nov., 1. dec., 27. jan., od 15.00 do 16.30 hod v Katolíckom dome. Rodičia budú mať prvé dve stretnutia v tom istom čase zvlášť.

 

  • Jedno prípravné stretnutie na sv. spoveď v malej skupinke v Katolíckom dome (termín sa upresní)

 

  • Spoločná pobožnosť Krížovej cesty v piatok 5. apríla o 17,00 vo farskom kostole

 

  • V nedeľu Božieho milosrdenstva (28.4.) deti pristúpia prvýkrát k sviatosti zmierenia. Druhýkrát  v piatok 17. mája  o 16,00 hod. pred prvým sv. prijímaním.

 

Súčasťou prípravy je účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané.

 

Prvé sväté prijímanie bude v sobotu  18. mája 2019 na sv. omšiach o 9,00  a o 11,00 hod. vo farskom Kostole sv. Jakuba.

 

Ak chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo prípravu a prvé sv. prijímanie v našej farnosti, vyplňte, prosím, priloženú prihlášku a prineste na prvé stretnutie 16. septembra do kostola, kde ju odovzdáte po skončení katechézy.

Ak dieťa nie je pokrstené, uveďte to na prihláške.

Ak je pokrstené v inej farnosti, je potrebné priniesť potvrdenie o krste.

 

V prípade otázok môžete volať na č.t. 0904890582 alebo napísať e-mail na  faradubnica@gmail.com alebo prísť v úradných hodinách v utorok alebo v stredu od 15.00 do 17.00 hod. na faru.

 

Tešíme sa na stretnutie s deťmi a spoluprácu s Vami.

 

Marián Bielik, farár