Zapojte sa do súťaže Perohryz 2015

Občianske združenie ÚLET v spolupráci s agentúrou LEMUR vyhlasujú 1. ročník krajskej súťaže školských časopisov Perohryz 2015. Do súťaže sa môžu zapojiť redakčné rady školských časopisov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií pracujúcich v Košickom kraji a ich redaktori.