Občianske združenie ÚLET vzniklo v roku 2005. Podieľa sa na zvýšení informovanosti o živote mládeže a spoločensko-kultúrnych podujatiach, spolupracuje so školami, mládežníckymi organizáciami a knižnicami. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o mládežnícky život a kultúrne podujatia Košiciach.

Prioritne sa zameriavame na rozvoj kreativity v oblasti umeleckej literatúry a žurnalistiky, podporujeme mladé talenty, rozvoj knižnej kultúry a biblioterapie, voľnočasové aktivity detí a mládeže, ich vzťah k prírode a k športu. Pracujeme formou sprostredkovania, podpory a realizovania širokospektrálnych podujatí.

Organizujeme kultúrne, vedomostné, športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom.