Súťaž školských časopisov Perohryz

Všetkým mladým novinárom základných škôl prinášame už 3. ročník súťaže Perohryz.

Aj v roku 2018 môžete do súťaže prihlásiť školské časopisy žiakov 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji. Pripomíname, že šéfredaktorom časopisu musí byť žiak školy, nie učiteľ.

Školské časopisy prijímame do 20. apríla 2018, kedy je uzávierka súťaže.

Vyvrcholením súťaže Perohryz 2018 bude slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdaním cien redakčným radám víťazných časopisov 11. mája 2018 v Košiciach. Všetci súťažiaci sa môžu tešiť na odbornú porotu zloženú z vysokoškolských pedagógov mediálnych štúdií a novinárov so skúsenosťami. Súčasťou vyhlásenia výsledkov sú workshopy s porotcami a partnermi súťaže. Žiaci nadchnutí pre novinárčinu získajú nielen spätnú väzbu na svoju prácu a možnosti zlepšenia sa, ale dozvedia sa aj množstvo zaujímavosti z profesie novinárov.

Tešíme sa na vaše časopisy a na stretnutie na slávnostnom vyhodnotení 🙂

Uzávierka prijímania časopisov: 20. 4. 2018

Slávnostné vyhodnotenie: 11. 5. 2018 v Košiciach (miesto upresníme)

Adresa na zasielanie časopisov:
Občianske združenie ÚLET, Narcisová 4, 040 11 Košice
Obálku označte heslom “Perohryz 2018″.

Podmienky súťaže: Štatút Perohryz 2018 (.PDF)

Prihláška do súťaže: Prihláška Perohryz 2018 (.DOC)

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže Perohryz je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom:

Predchádzajúce ročníky súťaže Perohryz:
Perohryz 2015
Perohryz 2017