Podiplomové štúdia v Košiciach!

Postgraduálne štúdium Master of Business Administration (MBA) organizované Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave a Apsley Business School v Londýne otvárajú študijný program MBA, […]

Viac